Malá pouť dětí

Srdečně zveme děti a rodiče na

 V neděli 14. 10. v 7.30 ranní mše svatá
v kostele v Sazovicích. 

Po mši prostor pro setkávání rodin – můžete těšit na hry,
malování na obličej a sportovní aktivity.

UPOZORNĚNÍ

28. září oslavíme patrona obce Sazovice
svatého Václava

Slavnostní mši svatou bude v 10,00 hod. sloužit novokněz P. Jiří ŠUSTEK
spolu s našim panem farářem, P. Michalem ŠÁLKEM.

Po mši svaté bude P. Jiří udílet novokněžské požehnání.

Prohlídky kostela

PROHLÍDKA KOSTELA sv. Václava v Sazovicích

vždy v pátek a v sobotu – dle telefonické dohody.

kontakt:

Rapantová Marie  730 179 848

Potočná     Jana    733 338 743