Aktivity spolku

Aktivity spolku

Odlévání zvonů

V úterý 12. července 2016 byl ve Zvonařské dílně Tomášková – Dytrychová
v Brodku u Přerova odlit největší zvon – SVATÝ VÁCLAV, který je součástí
zvonohry skládající se celkem z 15 zvonů a zvonků.

Uložení tubusu

V červnu 2016 byl uložen do zdi kostela ocelový tubus obsahující poselství
pro budoucí generace. Vložena do něj byla zpráva o současném dění v obci
i ve světě, noviny, mince, CD a Flash disk obsahující fotografie naší vesnice.

Pouť na sv. Hostýn

V neděli 31. 7. 2016 se uskutečnil tradiční poutní zájezd na Svatý Hostýn.
Při mši svaté v přímluvách vždy prosba za živé a zemřelé poutníky ze Sazovic
a také prosba za pomoc při stavbě nového kostela sv. Václava v Sazovicích,
za ochranu všech, kteří se přímo podílejí svou prací na stavbě, a také
za podporovatele a dobrodince toho díla.

Žehnání zvonohry

Ve středu 28. září 2016 při slavnostní mši svaté k poctě patrona obce sv. Václava
požehnal generální vikář Mons. Josef Nuzík z olomouckého arcibiskupství
zvonohru pro nový, zatím nedokončený kostel.

Benefiční koncerty

15. listopadu 2015 I.

13. listopadu 2016 II.

Koncert GOOD WORK

Při příležitosti již tradičního Sazovického vánočního jarmarku, nám na jeho zahájení
zazpívala skupina GOOD WORK, jednalo se o vůbec první koncert který se konal
v našem kostele.

Koncert ADORARE

11. února 2017 jsme mohli slyšet zpěvné hlasy skupiny ADORARE,
kteří nám zazpívali své nejnovější písně.

Pouť pro ostatek sv. Václava