Malá pouť dětí

Srdečně zveme děti a rodiče na

 V neděli 14. 10. v 7.30 ranní mše svatá
v kostele v Sazovicích. 

Po mši prostor pro setkávání rodin – můžete těšit na hry,
malování na obličej a sportovní aktivity.

Prohlídky kostela

PROHLÍDKA KOSTELA sv. Václava v Sazovicích

vždy v pátek a v sobotu – dle telefonické dohody.

kontakt:

Rapantová Marie  730 179 848

Potočná     Jana    733 338 743