Hospodářské noviny

Na půdorysu víry: Sazovický kostel je příkladem moderní architektury, která staví na historických základech

Čtěte více: architektura | architekti | Zlínsko | kostel
  • Kostel v Sazovicích čekal na své zrození více než 80 let.
  • Jeho realizace v podání architektů z Atelieru Štěpán však přinesla dlouhému čekání pozoruhodnou satisfakci.
  • Navrhli ho jako novodobou rotundu.
jarvis_598c5a85498e42ee291b918f.jpegNa pohled kostel působí velmi solidně a zároveň nepřehlédnutelně.Foto: BoysPlayNice

Z hlediska historie to byla pro architekty vždy výjimečná příležitost a zároveň výzva − sakrální stavby totiž mají v rámci společnosti zvláštní privilegium a už od nepaměti, jako žádné jiné budovy, posouvaly konstrukční, ale i estetické hranice. Funkčnost přitom ne vždy hrála zásadní roli. Klíčová byla schopnost ohromit obyčejného člověka a svým způsobem promlouvat k věřícím, přičemž jistý vrchol v tomto smyslu představovalo období baroka, kdy velkorysost dosáhla svého „stropu“.

I dnes, když například vstoupíte do katedrály od Santiniho, pocítíte určitou vnitřní pokoru, respekt, vlastní nicotnost a v neposlední řadě možnost se duševně vymanit z pozemského světa. Další zásadní milník z pohledu architektonické evoluce představovala moderna, kdy opulentní detaily nahradila strohost a práce s hmotou a světlem. Stačí vzpomenout kapli Notre Dame du Haut ve francouzském Ronchampu, kterou navrhl slavný švýcarsko­-francouzský architekt Le Corbusier, jeden z průkopníků funkcionalismu, jenž se v tomto případě zcela oprostil od své dosavadní práce a ve své podstatě vytvořil obří betonovou sochu evokující velmi silné dojmy, a to nejen pohledem zvenčí, ale díky rafinovaným prostupům světla také uvnitř.

Pro architekty je navrhování církevních staveb zkrátka volná a výrazně tvůrčí disciplína vymykající se konvenčním přístupům, jak je tomu v případě bytového či rodinného domu, zahrnující řadu technických i funkčních konotací. Výsledek je pak často uměleckým dílem, což svým charakterem potvrzuje i kostel sv. Václava v podání architekta Marka Štěpána.

Tvarová harmonie

Nový sazovický kostel je sice dobrým příkladem moderní architektury, ovšem jeho koncept v zásadě staví na historicky konzervativních základech − je to novodobá rotunda. „Samotná stavba vychází svou velikostí z katedrální svatováclavské kaple a kruhem opisuje její čtvercový půdorys. I měřítka obou staveb na sebe navazují a odpovídají si, navíc zde lze vystopovat některé další souvislosti − umístění oltáře, vstupu a schodiště,“ vysvětluje autor projektu.

Sazovický kostel je moderní architektura s historicky konzervativním konceptem − je to novodobá rotunda.

Nutno podotknout, že pro Atelier Štěpán to nebyla první realizace tohoto charakteru − před pár lety dokončil rekonstrukci kostela Nalezení svatého Kříže v Litomyšli, kdy původně barokní kostel citlivě doplnil moderními prvky. Kostel sv. Václava je ovšem novostavba, což je něco zcela odlišného. Nebylo nutné pracovat s původní, bohatou štukovou výzdobou a přizpůsobovat se originálu. Tentokrát mohli architekti své kreativní fantazii ponechat volný průběh. Stavba tak získala válcovitou formu a pohledem z ulice působí velmi elegantně, jako prostříhaný list papíru.

„Nařezávám svisle válec a odchlipuji tyto zdi od sebe, tím dovnitř proniká boční měkké světlo a klouže po elegantních křivkách. Průniky světla do stavby jsou dvojí − zeď se ohýbá směrem ven, nebo dovnitř − což může být chápáno jako odraz mužského a ženského principu,“ vysvětluje architekt Štěpán svou koncepci. Kostel díky tomu v rámci svého tvarosloví získal jistou dynamiku a rozhodně nepůsobí nudně. Rafinované ohyby přímo lákají ke vstupu a zvou do svého nitra. Tyto detaily sehrály důležitou roli také při práci se světlem uvnitř, kdy pohyb slunce na obloze skrze svou intenzitu a úhel dopadu vytváří v interiéru různé světelné scenerie.

Svatozáře

Vnitřní prostor má minimalisticky jednoduchý ráz. Působí velmi čistě a meditativně, což má dle slov architekta zvláštní důležitost: „Klidu i intimitě prostoru napomáhá světlo, které prostory osvětluje přes zářezy ve stěnách, zároveň ale z kostela není vidět na okolní svět. Z denního a přirozeného světla se zde stává světlo, které může nejen osvětlovat, ale také vnitřně osvěcovat. Jako hluboké poznání zprostředkované světlem.“ Tento efekt podtrhuje i zvláštní detail při pohledu vzhůru, kde naleznete kardinální prostorový úběžník ve tvaru trojúhelného světlíku v podobě Božího oka. Je lemován lineární strukturou dřevěných latí.

KOSTEL SV. VÁCLAVA V SAZOVICÍCH

◼ Autor: Atelier Štěpán / Marek Štěpán
◼ Figurální kresby: Vladimír Kokolia
◼ Spolupráce: František Brychta, Jan Vodička, Vanda Štěpánová, Hana Myšková, Jan Martínek, Tomáš Jurák
◼ Lokalita: Sazovice, Česká republika
◼ Projekt: 2012–2015
◼ Realizace: 2015–2017

Masivní dřevo doplňuje i zbytek interiéru, a to nejen v případě vestavného mobiliáře − za zmínku přitom rozhodně stojí i na míru navržené modlitební lavice a stoly s poměrně subtilní základnou z ocelové kulatiny, jež vyvolává dojem lehkosti a také pocit, že nábytek v prostoru levituje.

Samostatnou uměleckou kapitolou v rámci realizace interiéru je obětní stůl, který tvoří bronzová skořepina zcela jednoduchého organického tvaru s dokonalým povrchem symbolizujícím Boží dotek. Pozornost však přitahují i decentní figurální a symbolické reliéfy ve zlaté barvě, jež uvnitř zdobí stěny kostela. Jejich autorem je výtvarník Vladimír Kokolia a použitým materiálem vytvářejí k světlému interiéru přitažlivý kontrast. Umělecké interpretace tak společně s účelem kostela vytváří dokonalou, snad by bylo možné tvrdit, že i nadpozemskou, harmonii.

David Kalista