Ukládání ostatků sv. Františka a sv. Hyacinty

V pátek 13.října byla v našem kostele sloužena slavná mše svatá, při které zde byly uloženy ostatky sv. Františka a sv. Hyacinty, pasáčků z Fatimy.
Na konci mše byla celá naše farnost zasvěcena Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.